CONOXIA pill in a hand

Tlen medyczny w szpitalach i klinikachTlen medyczny jest na szeroką skalę stosowany w szpitalach podczas zabiegów chirurgicznych, jako część resuscytacji oraz w opiece nad pacjentem w okresie okołooperacyjnym.

Jako Twój partner w opiece zdrowotnej Linde Healthcare pomaga zagwarantować, że tlen, na którym polegasz w opiece nad pacjentami, jest wytwarzany zgodnie z najwyższymi standardami jakości i precyzji.

W opiece szpitalnej i klinicznej tlen medyczny jest stosowany w następujących wskazaniach:

  • W terapii hipoksji i hipoksemii.

  • Podczas zabiegów chirurgicznych w celu utrzymania odpowiedniego utlenowania tkanek w trakcie znieczulenia oraz w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym na oddziale.

  • Jako część postępowania resuscytacyjnego.

  • W mechanicznej wentylacji płuc w leczeniu depresji oddechowej.

  • W leczeniu takich chorób, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), pylica płuc, zapalenie płuc, zawał serca i zatorowość płucna.

  • W leczeniu zespołu zaburzeń oddechowych u noworodków.

  • W leczeniu oparzeń dróg oddechowych oraz jako element złotego standardu w opiece w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla.

Ponieważ zarządzanie zasobami tlenu może wiązać się z wieloma problemami specyficznymi dla każdego szpitala, ściśle współpracujemy z jego personelem, aby znaleźć wspólnie rozwiązania, które najlepiej spełnią Twoje wymagania. Możemy zapewnić wiedzę, szkolenie oraz wsparcie niezbędne do zagwarantowania, że tlen jest dostarczany w sposób właściwy i bezpieczny o każdej porze, kiedy jest potrzebny.