Woman holding a man’s hand

Mieszaniny medycznego podtlenku azotu i tlenuMieszaniny medycznego podtlenku azotu i tlenu stosowane są jako środki przeciwbólowe/sedatywne.

Niska rozpuszczalność podtlenku azotu w tkankach i płynach biologicznych oznacza w praktyce klinicznej, że mieszaniny medyczne podtlenku azotu i tlenu zapewniają szybkie złagodzenie bólu oraz eliminację gazu z płuc. Kolejną cechą bezpieczeństwa jest skład premiksowanego produktu będącego mieszanką 50% podtlenku azotu i 50% tlenu mającą zapobiegać hipoksji podczas podawania mieszaniny.

Mieszaniny medycznego podtlenku azotu i tlenu mogą być podawane poprzez inhalację przez maski nosowe lub twarzowe bądź ustniki, jako dwa osobne gazy dostarczane przez urządzenie mieszające lub jako mieszanina o ustalonym składzie w proporcji 50:50. Przepływ gazu może być kontrolowany specjalnym zaworem dozującym, aktywowanym przez wdech pacjenta. Wyposażenie zaprojektowano w formie przenośnej i łatwej do użycia zarówno w szpitalu, jak i poza nim.

Jako, że mieszaniny medycznego podtlenku azotu i tlenu są podawane na drodze inhalacji, a tym samym w sposób nieinwazyjny, nie ma potrzeby wprowadzania kaniuli ani zakładania dostępu dożylnego. Oznacza to, że analgezja/sedacja uzyskana za pomocą tych mieszanin nie musi być podawana przez specjalistę anestezjologa, ale może być aplikowana przez wyszkolony personel, taki jak paramedycy, pielęgniarki i położne.